Endodoncija

Kada govorimo o endodonciji, riječ je o terapiji korijenskog kanala koja je potrebna nakon napredovanja karijesa prema unutrašnjosti zuba. Liječenje upale zuba podrazumijeva uklanjanje zubnog živca i temeljito čišćenje kompletnog korijenskog kanala. Nakon dezinfekcije, vrši se punjenje kanala trajnim ispunima kako bi se spriječilo buduće prodiranje bakterija u unutrašnjost korijena.

Današnja dentalna medicina omogućuje izlječenje zuba nakon jednog do dva posjeta, te dugotrajne terapije koje su sadržavale ispiranje kanala više nisu potrebne. U našoj se klinici primjenjuje i strojna obrada kanala koja se pokazala kao superiornija i brža metoda.

Međutim, ponekad ni najbolja tehnologija ne može omogućiti uspješno endodontsko liječenje zbog tankih, neprohodnih korijenskih kanala, ili akcesornih nepristupačnih kanalića, ili pak zbog prijašnjih loših zahvata. Ipak, većinu takvih slučajeva moguće je riješiti apikotomijom (kirurškim uklanjanjem vrška korijena).