Digital Smile Design

Digital smile design predstavlja koncept računalnog kreiranja savršenog osmijeha. Moguće je precizno odrediti gdje bi točno trebao biti rub zuba te koliki bi trebali biti njegova dužina i širina kako bismo postigli efekt idealnih zubi.

Pacijent sudjeluje u svim fazama kreiranja osmijeha pri čemu ima mogućnost doživjeti budući izgled svojih zubi na računalu i prije njihove finalne izvedbe.

Digital Smile Design je sjajan alat koji omogućava smanjenje broja pacijentovih dolazaka u ordinaciju te da konačan rezultat ispuni sva pacijentova očekivanja.