Opće informacije

OIB

37408483052

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

St Tt-18/10052-2
od 20.12.2018

MBS

060397574

MATIČNI BROJ

05025664

BANKA

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

BROJ RAČUNA

HR74 2402 0061 1009 0456 1

TEMELJNI KAPITAL

20.000,00 kn

DIREKTOR

Paško Karlo